Uređaj za reciklažu: Svaki ljubitelj životinja i svaki čovek dobrog srca na ovu reklamu ima samo jednu reakciju – PA OVO JE DIVNO!

Jedna turska kompanija napravila je fantastični Uređaj za reciklažu- izum koji reciklira otpatke u hranu za napuštene kućne ljubimce, kojima je ulica dom. 

Uređaj za reciklažu petface

Na ovoj način građani su motivisani da recikliraju smeće umesto da ga bacaju po ulicama ili da ga odlažu na neodgovarajući način, a pri tome i ulični psi imaju koristi.

Pitanje je koliko bi ovakav Uređaj za reciklažu opstao u Srbiji pre nego što bude uništen ili pre nego li neko “prisvoji” svu hranu za sebe.