Vic dana: Kako su nastali ljudi?

18

Mali Mujica uleti u kuhinju kod Fate i upita je:

“Mama, mama, kako su nastali ljudi?”

Fata obriše ruke o pregaču i pomiluje ga po glavi:

“Bog nas je stvorio, Mujice”

Mujica se pobuni:

“Mama, ali tata kaže da smo nastali od majmuna?!”

Fata uzdahne:

“Mujice, ja ti pričam o svojoj familiji, a tata o svojoj”.

 

Izvo:novi.ba