Kondukter i nana

32

Kondukter:
– “Nano, kartu na pregled!”
Nana:
– “Izvolite!”
Kondukter:
– “Pa, molim vas, ovo je đačka mjesečna karta!”
Nana:
– “Pa, eto, vidite koliko sam čekala autobus!”